Language…
Vaihda kieleksi suomi.

About Us

Meiltä saatte web-sovellukset aina yrityksenne tuote-/palvelusektorin asettamien erityisvaatimusten mukaisesti toteutettuna. Sovellusten toteutuksessa otetaan aina huomioon yrityksen sisäiset toimintatavat. Myös käyttöliittymä ja ulkoasu suunnitellaan alusta alkaen yritykselle vakiintuneen brändin mukaan. Valmiita sovellusportaaleja käytetään vain silloin, kun tästä ei koidu haittaa sovelluksen käyttötarkoituksen mukaisten toimintojen saatavuuteen ja käytettävyyteen.

Flexwarella sovellusten käytettävyyden selkeydellä ja joustavuudella on tärkeä sija ohjelmatoimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämän vuoksi sovelluksissamme etusijalla on yleisimmin käytettyjen toimintojen helppo saatavuus, kun taas harvemmin käytetyt toiminnot sijoitetaan erikseen esille saatavaan kategoriaan sovellushierarkiassa.

Ketterän kehityksen mallin mukaan kehityssykleissä toteutetaan ensimmäisenä kriittisimmät sovellustoimintakokonaisuudet, jotta sovellus voidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ottaa käyttöön. Vähemmän käytetyt toiminnot toteutetaan sen jälkeen, kun sovelluksen peruskäyttö on mahdollista. Lisäksi joustavan kehitysmallin ansiosta lisätoimintojen tarpeellisuus saadaan kartoitettua jo hyvissä ajoin: Tarpeettomat osakokonaisuudet on helppo jättää pois, kun tiedetään tarkemmin, mitä odotuksia sovellukselle on järkevä asettaa.

Katso tarkemmin millaisia »sovelluksia olemme tehneet.